வி.ஐ.பி காலனியில் மனைகள் விற்பனை செய்ய விருப்பம் உள்ளவர்கள் தொடர்பு கொள்ளுங்கள் நல்ல விலைக்கு விற்று தரப்படும் 9489819696 and 09488759496 Post Views: 3

House for sale in Konam

House for sale in Konam ,Nagercoil,Kanyakumari district 5.75 Cent Land with 3500 Sq ft  house 3 years old house 3 BHK + 3 BHK East facing House 85 Lakhs 09488759496 9489819696 http://bairava.in https://sivarealestate.com விற்பனைக்கு இருக்கும் எல்லா சொத்துக்களையும் பார்வையிட இங்கே வரவும் : கிளிக் செய்யவும் CLICK HERE Post Views: 12

20  Cent land for sale in Putheri to Parvathipuram new bypass, Nagercoil

20  Cent land for sale in Putheri to Parvathipuram new bypass, Nagercoil 80 feet road facing 6.50 Lakhs per cent www.youtube.com/sivamproperties 09488759496 9489819696 விற்பனைக்கு இருக்கும் எல்லா சொத்துக்களையும் பார்வையிட இங்கே வரவும் : கிளிக் செய்யவும் CLICK HERE Post Views: 23

7  Cent land for sale in Erachakulam, Nagercoil

7  Cent land for sale in Erachakulam, Nagercoil East facing plot 2.90 Lakhs per cent www.youtube.com/sivamproperties 09488759496 9489819696 விற்பனைக்கு இருக்கும் எல்லா சொத்துக்களையும் பார்வையிட இங்கே வரவும் : கிளிக் செய்யவும் CLICK HERE Post Views: 4

11  Cent commercial land for sale in Putheri, Nagercoil

11  Cent commercial land for sale in Putheri, Nagercoil Near Sudha Sundar Hospital East facing plot Main Road facing 13 Lakhs per cent www.youtube.com/sivamproperties 09488759496 9489819696 விற்பனைக்கு இருக்கும் எல்லா சொத்துக்களையும் பார்வையிட இங்கே வரவும் : கிளிக் செய்யவும் CLICK HERE Post Views: 11

5.30  Cent plot for sale in Parasakthi Garden,Putheri, Nagercoil

5.30  Cent plot for sale in Parasakthi Garden,Putheri, Nagercoil South facing plot good water facility Near this land many Houses 5.10 Lakhs per cent www.youtube.com/sivamproperties 09488759496 9489819696 விற்பனைக்கு இருக்கும் எல்லா சொத்துக்களையும் பார்வையிட இங்கே வரவும் : கிளிக் செய்யவும் CLICK HERE Post Views: 7

52 cents land for sale near Kumaran fishnets pvt ltd. Ananthanadarkudy

52 cents land for sale near Kumaran fishnets pvt ltd. Ananthanadarkudy This land is on the way from Jerome College  Factories are located close to this place 82 feet road facing North facing If you need this place 9489819696 094898759496 3.50 Lakhs per cent Post Views: 3

House for sale in Pandian nagar,Nagercoil,Kanyakumari district

House for sale in Pandian nagar,Nagercoil,Kanyakumari district 3 Cent Land with 1500 Sq ft  house 7 years old house 3 BHK West facing House 49 Lakhs 09488759496 9489819696 http://bairava.in https://www.youtube.com/sivamproperties விற்பனைக்கு இருக்கும் எல்லா சொத்துக்களையும் பார்வையிட இங்கே வரவும் : கிளிக் செய்யவும் CLICK HERE Post Views: 11

5.50 Cent Commercial land for sale near Vadasery Fire Station, Ozhuginasery

5.50 Cent Commercial land for sale in Ozhuginasery near Vadasery Fire Station Main road facing 28 lakhs per cent 9489819696 09488759496 http://bairava.in https://www.youtube.com/sivamproperties விற்பனைக்குு இருக்கும் எல்லா சொத்துக்களையும் பார்வையிட இங்கே வரவும் : கிளிக் செய்யவும் CLICK HERE Post Views: 7

33 Cent Commercial land for sale in Rajakkamangalam

33 Cent Commercial land for sale in Rajakkamangalam Rajakkamangalam to Ganapathipuram Main road facing 9.50 lakhs per cent 9489819696 09488759496 http://bairava.in https://www.youtube.com/sivamproperties விற்பனைக்குு இருக்கும் எல்லா சொத்துக்களையும் பார்வையிட இங்கே வரவும் : கிளிக் செய்யவும் CLICK HERE Post Views: 3