வி.ஐ.பி காலனியில் மனைகள் விற்பனை செய்ய விருப்பம் உள்ளவர்கள் தொடர்பு கொள்ளுங்கள் நல்ல விலைக்கு விற்று தரப்படும் 9489819696 and 09488759496 Post Views: 4

2 Cent Commercial land for sale in Krishnankoil, Nagercoil

2 Cent Commercial land for sale in Krishnankoil Main road facing 50 lakhs per cent 9489819696 09488759496 http://bairava.in https://www.youtube.com/sivamproperties விற்பனைக்கு இருக்கும் எல்லா சொத்துக்களையும் பார்வையிட இங்கே வரவும் : கிளிக் செய்யவும் CLICK HERE Post Views: 4

7 Cent Commercial land for sale in Monday Market Junction

7 Cent Commercial land for sale in Monday Market Junction Monday Market to Azhagiyamandapam main road Excellent place to build Bakery, hospitals, Shop,Showroom..etc 40 Lakhs each cent 09488759496 9489819696 http://bairava.in https://www.youtube.com/sivamproperties விற்பனைக்கு இருக்கும் எல்லா சொத்துக்களையும் பார்வையிட இங்கே வரவும் : கிளிக் செய்யவும் CLICK HERE Post Views: 5

1 Acre Commercial land for sale in Mathicodu

1 Acre Commercial land for sale in Mathicodu, Karungal to Monday Market main road 9 km from Monday Market bus stand Opposite the Tata Service Center Excellent place to build service centers, hospitals, wedding halls 4 Lakhs each cent 09488759496 9489819696 http://bairava.in https://www.youtube.com/sivamproperties விற்பனைக்கு இருக்கும் எல்லா சொத்துக்களையும் பார்வையிட இங்கே வரவும் : Read More

Commercial building for sale in Nagercoil

Commercial building for sale in Nagercoil 36.25 Cent land M.S road facing 30 feet ….17 Lakhs per cent Parvathipuram To Vetturnimadam main road frontage 10000 sq ft 10 years old building land is useful to build Hospital,Scan Centre, Shopping mall, Showroom, etc… 09488759496 9489819696 www.vipgarden.in www.youtube.com/sivamproperties விற்பனைக்கு இருக்கும் எல்லா சொத்துக்களையும் Read More

Apartments for sale

Apartments for sale 7 Cent land 4 House Near Malaramanputhur 1.75 Cr 28000/- monthly income 09488759496 9489819696 http://realestate.bairava.in https://www.youtube.com/sivamproperties விற்பனைக்கு இருக்கும் எல்லா சொத்துக்களையும் பார்வையிட இங்கே வரவும் : கிளிக் செய்யவும் CLICK HERE Post Views: 4

Apartments for sale

Apartments for sale 7 Cent land 11 House Meenakshipuram 2.50 Cr 90000 / – monthly income 09488759496 9489819696 http://realestate.bairava.in http://vipgarden.in https://www.youtube.com/sivamproperties விற்பனைக்கு இருக்கும் எல்லா சொத்துக்களையும் பார்வையிட இங்கே வரவும் : கிளிக் செய்யவும் CLICK HERE Post Views: 3

Apartments for sale

Apartments for sale 10 Cent land 7 House Near wcc college 3 Cr 60000/- monthly income 09488759496 9489819696 http://realestate.bairava.in https://www.youtube.com/sivamproperties விற்பனைக்கு இருக்கும் எல்லா சொத்துக்களையும் பார்வையிட இங்கே வரவும் : கிளிக் செய்யவும் CLICK HERE Post Views: 4

**SOLD**Residential & commercial building for sale in Vadasery

Residential building for sale in Vadasery Residential building for sale 8 House and one shop 4 Cent Land Approx 20 years old strong building 9489819696 Post Views: 3

36 cent land for sale in M.S road

36 cent land for sale in M.S road Commercial land 17 Lakhs per cent This land can used for build,hospital,apperment,shopping mall,house,etc…. 9489819696 Post Views: 5