வி.ஐ.பி காலனியில் மனைகள் விற்பனை செய்ய விருப்பம் உள்ளவர்கள் தொடர்பு கொள்ளுங்கள் நல்ல விலைக்கு விற்று தரப்படும் 9489819696 and 09488759496 Post Views: 338

6 Cent plot for sale in Rajalaxmi Nagar

6 Cent plot for sale in Rajalaxmi Nagar Near Parvathipuram North facing 11 Lakhs per cent 09488759496 9489819696 Post Views: 181

House for sale in Thazhavaipuram

House for sale in Thazhavaipuram 1.50 Cent Land with 700 Sq ft house Near Besky auditorium 4 year old house 1 BHK South facing House 4 FEET STREET 18 Lakhs 09488759496 9489819696 Post Views: 163

5 Cent plot for sale in Hentry street

5 Cent plot for sale in Hentry street Near Nesamoni nagar West and south facing 9.50 Lakhs per cent 09488759496 9489819696 Post Views: 129

6.50 Cent land for sale near Eathamozhi

6.50 Cent land for sale near Eathamozhi 200 feet from Eathamozhi main road 4.40 Lakhs per cent 09488759496 9489819696 https//www.youtube.com/sivamproperties Post Views: 131

22 Cent land for sale near Thammathukonam 

22 Cent land for sale near Thammathukonam  0.50 km from Thammathukonam junction North facing 3.90 Lakhs per cent 09488759496 9489819696 https://www.youtube.com/sivamproperties Post Views: 120