வி.ஐ.பி காலனியில் மனைகள் விற்பனை செய்ய விருப்பம் உள்ளவர்கள் தொடர்பு கொள்ளுங்கள் நல்ல விலைக்கு விற்று தரப்படும் 9489819696 and 09488759496 Post Views: 39

5 Cent approved plot for sale in Nakalmadam,Nagercoil,Kannyakumari district

5 Cent approved plot for sale in Nakalmadam,Nagercoil,Kannyakumari district Near tollgate 7 Lakhs each cent 09488759496 9489819696 http://bairava.in www.youtube.com/sivamproperties விற்பனைக்கு இருக்கும் எல்லா சொத்துக்களையும் பார்வையிட இங்கே வரவும் : கிளிக் செய்யவும் CLICK HERE Post Views: 42

4 Cent House plot for sale in Therekalputhoor,Nagercoil

4 Cent House plot for sale in Therekalputhoor,Nagercoil East facing plot Just 1 Km from Ganga Grandeur – Therakalputhoor, Nagercoil 6 Lakhs per cent DTCP approval www youtube com / sivamproperties 9489819696 09488759496 விற்பனைக்கு இருக்கும் எல்லா சொத்துக்களையும் பார்வையிட இங்கே வரவும் : கிளிக் செய்யவும் CLICK HERE Post Views: 48

5.50 cent Dtcp approved plot for sale in pampanvilai,Asaripallam

5.50 cent Dtcp approved plot for sale in pampanvilai,Asaripallam 1 KM Distance in medical college 30 Feet Road Facilities Just 100 feet from pampanvilai Main Road  6.50 lakhs  per for 1 cent www.youtube.com/sivamproperties 09488759496 9489819696 விற்பனைக்கு இருக்கும் எல்லா சொத்துக்களையும் பார்வையிட இங்கே வரவும் : கிளிக் செய்யவும் CLICK HERE Post Views: 19

DTCP PLOT FOR SALE IN PARVATHIPURAM

DTCP PLOT FOR SALE IN PARVATHIPURAM 0.50 km from Parvathipuram main road Towards Approved plot 30 feet road facility 11 lakhs per cent 09488759496 9489819696 விற்பனைக்கு இருக்கும் எல்லா சொத்துக்களையும் பார்வையிட இங்கே வரவும் : கிளிக் செய்யவும் CLICK HERE Post Views: 18

DTCP PLot for sale in Aathikattuvilai, near Sivanthi Aditanar college

DTCP PLot for sale in Aathikattuvilai 0.50 km from Mallakrishnan puthoor main road Sivanthi Aditanar college Pillayarpuram Nagercoil DTCP Approved plot 30 feet road facility 2.25 lakhs per cent 09488759496 9489819696 விற்பனைக்கு இருக்கும் எல்லா சொத்துக்களையும் பார்வையிட இங்கே வரவும் : கிளிக் செய்யவும் CLICK HERE Post Views: 13

7.80 ( 4 + 3.80 ) Cent House plot for sale in Therekalputhoor,Nagercoil

 7.80 ( 4 + 3.80 ) Cent House plot for sale in Therekalputhoor,Nagercoil East facing plot Just 1 Km from Ganga Grandeur – Therakalputhoor, Nagercoil 5.80 Lakhs per cent DTCP approval www youtube com / sivamproperties 9489819696 09488759496 விற்பனைக்கு இருக்கும் எல்லா சொத்துக்களையும் பார்வையிட இங்கே வரவும் : கிளிக் செய்யவும் CLICK HERE Post Read More

6.25 Cent House plot for sale in Therekalputhoor,Nagercoil

6.25 Cent House plot for sale in Therekalputhoor,Nagercoil West & North facing plot Just 1 Km from Ganga Grandeur – Therakalputhoor, Nagercoil 5.80 Lakhs per cent DTCP approval www youtube com / sivamproperties 9489819696 09488759496 விற்பனைக்கு இருக்கும் எல்லா சொத்துக்களையும் பார்வையிட இங்கே வரவும் : கிளிக் செய்யவும் CLICK HERE Post Views: 14

6.75 Cent land for sale in Amrita Vidyalayam Kanyakumari

6.75 Cent land for sale in Amrita Vidyalayam Kanyakumari House plot Near Amrita Vidyalayam, CBSE School Kanniyakumari. North and East facing 4.50 Lakhs each cent 450000/- per cent 09488759496 விற்பனைக்கு இருக்கும் எல்லா சொத்துக்களையும் பார்வையிட இங்கே வரவும் : கிளிக் செய்யவும் CLICK HERE Post Views: 63

Approved residential plots in Kannyakumari district DTCP plot for sale in Nagercoil

Approved residential plots in Kannyakumari district Gated community DTCP plot in Nagercoil Our V.I.P Garden is inside Nagercoil corporation. This V.I.P Garden in Nagercoil Thammathukonam. Our V.I.P Garden is very safe place.there is super light facilities. 33 feet thar road facilities. All time web cam facillities. 3 acre for children Read More